Logo Polskiego Towrzystwa Nauk o Bezpieczeństwie


W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy – część stacjonarną zrealizowano w zabytkowym Pałacu Ogińskich – w siedzibie władz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, część zdalną – za pośrednictwem narzędzia Google Meet. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 80 osób, w tym przedstawiciele instytucji, pracownicy ośrodków naukowych z całej Polski, doktoranci oraz studenci.


Konferencję swoją obecnością zaszczycili Magnificencje: prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor UPH w Siedlcach, insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. uczelni – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Obecni byli także Prorektorzy: insp. dr Andrzej Żyliński, prof. uczelni – Zastępca Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Andrzej Potoczek, prof. uczelni – Prorektor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu oraz dr Jarosław Stelmach – Prorektor ds. współpracy i rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. W obradach uczestniczyli również dziekani i prodziekani innych uczelni: płk dr hab. inż. Andrzej Soboń – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, dr Edward Wlazło – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz dr Paweł Pajorski – Prodziekan tejże uczelni. Wydarzenie swoją obecnością uświetniła ponadto grupa profesorów szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauk o bezpieczeństwie i corocznych Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych. Wśród nich byli: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący XI Warsztatów z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz z tej samej placówki, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler oraz prof. dr hab. Jacek Pawłowski z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr hab. Cezary Smuniewski, prof. uczelni z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji obecny był również prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Radzie Doskonałości Naukowej, Dyrektor Centrum Metodologii w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Na Warsztatach pojawili się ponadto przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej – mgr Piotr Łosicki (Młodszy Specjalista Szefostwa Badań i Rozwoju MON) oraz Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego – mgr Bartosz Rażny (Koordynator Zespołu Południowego GIRD).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału w:

 

IX OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATACH METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

na temat

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki

w dniu 23 kwietnia 2021 roku

zdalnie z użyciem narzędzia „Google Meet”

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się poniżej:

Zaproszenie.pdf

Zaproszenie.pdf (wersja dostępna cyfrowo)

Karta zgłoszenie.doc

Karta zgłoszenie.pdf

Karta zgłoszenie.doc (wersja dostępna cyfrowo)

Karta zgłoszenie.pdf (wersja dostępna cyfrowo)

Program warsztatów.pdf

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie zachęca do zapoznania się z klauzulą skierowaną do osób zainteresowanych nawiązaniem szeroko rozumianej współpracy z Towarzystwem. Jej treść dostępna jest tutaj.